Tài liệu chuyên ngành

BẠN CẦN PHẢI LÀ THÀNH VIÊN CỦA BMS ĐỂ ĐƯỢC DOWNLOAD KHO DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH KHÔNG GIỚI HẠN

NẾU BẠN ĐÃ LÀ MEMBER- VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ DOWNLOAD FILE MỀM VÀ KẾT NỐI VỚI BMS + NHẬN HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN (Hướng dẫn online)

BỘ FILE MỀM BIỂU MẪU [ĐƠN]

VĂN PHÒNG FNB

BỘ FILE MỀM VẬN HÀNH BAR, NHÂN SỰ

[ HEAD BAR ]

BỘ FILE MỀM VẬN HÀNH BAR

DÀNH CHO [BAR MANAGER]

FILE COST CHUẨN DÀNH CHO [HEAD/ MANAGER BAR/ PURCHASER]